دوشنبه 3 تیر 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان - 5 مهر 1397

ایجاد : ‎1397/07/05 12:56
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 5 مهـر 1397 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی