یکشنبه 25 آذر 1397

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان« 8 مرداد 1397 »

ایجاد : ‎1397/05/08 13:45
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 8 مرداد 1397 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی