دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 21:18 ویرایش : ‎1396/03/27 12:45 بازدید: 19958

شرح وظایف :

 1. تهیه و پیگیری تصویب طرح‌های هادی شهرهای زیر25 هزارنفروتغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها.
 2. انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرت‌های طرح‌های هادی شهرهای زیر25 هزار نفر جمعیت .
 3. نظارت عالیه بر روند اجرای تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی طرح‌های توسعه شهری
 4. عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون ماده 5 .
 5. انجام امورمحوله در اجرای بندهای ب  و هـ  ماده 28 قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاه‌های اجرایی که دارای اعتبارات استانی می‌باشند .
 6. انجام امور دبیرخانه‌ای هیئت رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات دراستان .
 7. ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنهادرچارچوب وظایف شورای فنی استان و تصمیم‌گیری در این خصوص .
 8. نظارت عالیه بر تهیه و تعیین محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها.
 9. نظارت عالیه بر شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در اجرای طرح و پروژه‌های شهرسازی ، عمرانی و تفکیک اراضی وارایه راهنمایی‌های لازم در مطابقت  کامل با طرح‌های مصوب شهری و روستایی .
 10. نظارت فنی بر اجرای طرح‌های عمرانی و فنی استان وارایه گزارش لازم  به دبیرخانه شورای فنی و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی  و توسعه استان .
 11. مطالعه و بررسی به‌منظور به دست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با درنظرگرفتن موفقیت و شرایط اقلیمی منطقه .
 12. همکاری در ارسال دستورالعمل‌های قانونی و فنی مربوط به فضای سبز وارایه آن به شهرداری هاودهیاری ها برای اجرا.
 13. نظارت عالیه و اظهار نظردرمورد واگذاری توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها .
 14. نظارت وپیگری لازم بر دستگاه‌های اجرایی درزمینه تأمین و استفاده از مصالح استاندارد در قالب مصوبات شورای فنی استان .
 15. هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان در انجام امورمحوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل  آب ، برق  ، فاضلاب ، گازومخابرات در صورت نیاز.
 16. همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه بر تطبیق  موازین در اجرای پروژه‌های عمرانی در چارچوب مصوبات شورای فنی استان .
 17. ریاست کمیته‌های چهارگانه شورای فنی استان وانجام امورمحوله .
 18. نظارت عالیه بر اجرای برنامه‌های عمرانی ( احداث ، مرمت ، نگهداری و بهره‌برداری ) و گزارش‌گیری مستمرازپیشرفت برنامه‌های عمرانی شهرها و روستاها و پیگیری از واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور رفع موانع اجرایی .
 19. عضویت و شرکت در جلسات کمیته‌ها ، کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود که دفتر فنی می‌بایست در آن شرکت نماید .
 20. انجام امورمحوله  درکمیته کارشناسی هیئت 4 نفره استان  موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان .
 21. تعامل با سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعمل‌های منبعث  از آن .
 22. شرکت در جلسات وانجام امورمحوله در خصوص کارگروه تخصصی ذی‌ربط امور زیربنایی و شهرسازی استان ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های کارشناسی مربوطه آن .
 23. نظارت بر عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی دراستان های مشمول موضوع مصوبه سال 1393 هیئت‌وزیران
 24. همکاری در نظارت بر ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی کلان‌شهرها از طریق  کارگروه  کاهش آلودگی هوا، آب‌وخاک استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی ( استان‌های مشمول ).
 25. نظارت بر نحوه واگذاری اراضی و ساخت‌وساز بر اساس آیین‌نامه استفاده ازاراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال 1391 .
 26. کنترل و نظارت برساخت و سازهای غیرمجاز موضوع کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری هاو انجام امور دبیرخانه‌ای مربوطه .
 27. .نظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی حسب مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساخت‌وسازها .
 28. بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک  املاک و اراضی  واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری‌ها از طریق اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای  برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت  مصوب 17/11/58 شورای انقلاب .
 29. بررسی و نظارت برتملک و آزادسازی نوار60 متر و طرح‌های سواحل دراستان های ساحلی موضوع ماده 64 قانون برنامه چهارم و آیین‌نامه اجرایی آن .
 30. نظارت عالیه وانجام هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط درامورمرتبط  با حاشیه‌نشینی و  بافت‌های ناکارآمد شهری وارایه گزارش‌های مربوطه  به مقامات مافوق .
 31. همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکلات مسکن مهر،مسکن اجتماعی و اخذ گزارش‌های لازم از دبیرخانه حسب مورد موضوع کارگروه مسکن مصوبه 1358 هیئت‌وزیران .
 32. شرکت در جلسات و همکاری درانجام امورمحوله به‌منظور جلوگیری و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ازجمله آلودگی ناشی از منابع آب‌وخاک،گردوغبار،مصرف سموم شیمیایی،حفظ و بهره‌برداری پایدار از تالاب‌ها ، منابع طبیعی و ... و تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در این  خصوص .
 33. نظارت بر تهیه و تصویب و اجرای طرح‌های جداسازی آب شرب از فضای سبز.
 34. انجام کلیه امورمحوله از طریق شورای حفاظت منابع آب استان و شورای عالی آب موضوع‌بند 6 مصوبه سال1387 هیئت‌وزیران .
 35. عضویت در کمیسیون تصویب و تغییرات  طرح‌های هادی روستایی موضوع‌بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه .
 36. انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور درزمینه امور مربوط  به حمل‌ونقل  و ترافیک استان وشهرمرکزاستان .
 37. ایجاد هماهنگی وارایه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌ها ، سازمان‌ها و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات درامرجابجایی جمعی مسافران درون‌شهری .
 38. بررسی و اظهار نظردرمورد پیشنهادهای واصله از شرکت‌ها و سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی شهری به‌منظور افزایش یا کاهش سرمایه،سرمایه‌گذاری ،مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط
 39. انجام هماهنگی‌های لازم بین امور حمل‌ونقل و ترافیک درون‌شهری وبرون شهری .
 40. ارائه مشورت‌های لازم وانجام کارشناسی‌های امور حمل‌ونقل و ترافیک و شرکت در جلسات ، کمیسیون‌ها ، کمیته‌ها و شوراهای مرتبط استان .
 41. بررسی و مطالعه برای تعیین تعداد وسایل نقلیه همگانی موردنیاز استان .
 42. برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها وموسسات پژوهشی و تخصصی استانی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک برای دستیابی به آخرین اطلاعات ، نوآوری‌ها و استانداردها.
 43. اهتمام برای افزایش توان تخصصی و فنی دست‌اندرکاران حمل‌ونقل و ترافیک دراستان و ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان از طریق تهیه و اجرای دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی با هماهنگی و همکاری واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط .
 44. اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور( موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شورای عالی مصوب 2/7/74 هیئت‌وزیران ).
 45. تهیه و توزیع به‌کارگیری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری ، رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه .
 46. پیگیری تحقق طرح‌های توسعه فضای سبز و جنگل‌های واقع در محدوده و حریم شهرها موضوع تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها .
 47. نظارت بر انجام امور مربوط به هماهنگی و پیگیری ستاد مناسب‌سازی و تسهیل تردد معلولین جسمی– حرکتی.
 48. هماهنگی امور مربوط به کمیسیون ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( واگذاری اراضی و دستگاه‌های دولتی خارج از محدوده ).
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی