دوشنبه 18 آذر 1398

دفتر امورسیاسی وانتخابات

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 21:14 ویرایش : ‎1396/03/23 10:45 بازدید: 16484

شرح وظایف :

 1. بررسی گزارشات و مدارک واصله در مورد متقاضیان تأسیس  حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر  در این زمینه به وزارت کشور
 2. نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب ، جمعیت ، انجمن‌های اسلامی و ارسال گزارشات در این موارد به وزارت کشور و سایر مراجع ذی‌ربط.
 3. پیگیری و تشکیل پرونده تشکیل‌های صنفی و سیاسی  جهت صدور مجوزهای لازم .
 4. دریافت و پیگیری درخواست‌های اقشار و گروه‌ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق دستورالعمل‌های قانونی.
 5. تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 6. جمع‌آوری و جمع‌بندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه‌وتحلیل آن و انعکاس به وزارت کشور.
 7. پیگیری و اجرای برنامه‌های مربوط به نشست‌های مستمر با نخبگان و شخصیت‌های ذی‌نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به‌منظور آگاهی از دیدگاه‌های آنها و تبادل‌نظر در رابطه با امور مربوط به استان.
 8. پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و راهنمایی و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.
 9. بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه استان.
 10. بررسی طرح‌های واصله از ستاد وزارت کشور و ارائه نظر کارشناسی و همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه‌ها ، شیوه‌نامه‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم و ارسال دستورالعمل‌های انتخاباتی به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه.
 11.   تهیه و ارائه گزارش نوبه‌ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح استان به مسئولین ذی‌ربط و انطباق صورت‌جلسات انتخاباتی واصله با قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی و در صورت لزوم انعکاس کاستی‌ها به مسئولان مافوق و وزارت کشور جهت رفع نواقص .
 12. برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی ، وسایل و لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات در استان و اعلام به مسئولین مافوق و وزارت کشور و همکاری با حوزه‌های انتخابیه استان جهت تأمین ملزومات برگزاری انتخابات.
 13. پیگیری نواقص و ارائه راه حل برای رفع مشکلات و تنگناهای فرمانداریهای تابعه در خصوص برگزاری انتخابات و شرکت در گردهمایی‌ها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات .
 14. مطالعه و بررسی شیوه‌های روزآمد و جدید برگزاری انتخابات و ارائه پیشنهاد کارشناسی در خصوص اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی به‌منظور ارائه گزارش کارشناسی به معاون سیاسی استاندار و دفتر انتخابات وزارت کشور.
 15. بررسی و انجام مطالعات لازم در خصوص ساماندهی امور مربوط به ایجاد انتراع ، الحاق ، ادغام ، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و بروز رسانی اطلاعات و ارائه و ارسال گزارش توجیهی ، اسناد و نقشه‌های مربوطه به وزارت کشور .
 16. بررسی و انجام مطالعات لازم در مورد نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمل  ارسالی وزارت کشور و طرح موضوع در کمیسیون نامگذاری استان و ارسال گزارش توجیهی و اسناد و مدارک مربوطه به ستاد.
 17. بررسی و اظهارنظر در مورد تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیای ، اصلاح حریم و محدوده شهرها و بررسی ابهامات و اختلافات مرزی درون استانی و بین استانی و انطباق آن با مرزهای تقسیمات کشوری با توجه به مستندات موجود.
 18. تهیه ، بازنگری و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و عناوین مرتبط ، نقشه‌های تقسیمات کشوری و لایه‌های اطلاعاتی مرتبط با آن در مقیاسِ موردنیاز و ارائه اطلاعات و نقشه‌های مربوط به تقسیمات کشوری استان به سازمان‌ها ، ادارات ، نهادها و متقاضیان حقیقی و حقوقی.

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی