هسته گزینش

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 19:01 ویرایش : ‎1396/03/23 10:30 بازدید: 19576

شرح وظایف :

 1. مطالعه و اجرای کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و امور محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش و دستگاه ذی‌ربط.
 2. بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی،اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت داوطلبان اشتغال ،مأمورین و منتقلین بر اساس ضوابط و ملاک‌های پذیرش از جمله: استعلام از مرکز اسناد،استعلام از هیئت عالی،مصاحبه ،تحقیق ،ارزیابی و سایر موارد.
 3. رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر.
 4. بررسی صلاحیت کارکنان موردنیاز هسته و معرفی به هیئت مرکزی گزینش جهت تأیید نهایی.
 5. شرکت در جلسات،گردهمایی‌ها و برنامه‌های آموزشی هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش و سایر مراجع.
 6. تشکیل جلسات هسته،تهیه و تنظیم صورتجلسه و پیگیری مصوبات آن جهت ارائه به هیئت مرکزی گزینش.
 7. پیگیری معرفی ،تأیید و صدور احکام انتصاب مسئولین گزینش از طریق دفتر استاندار و هیئت مرکزی گزینش.
 8. ایجاد همکاری و هماهنگی لازم با هیئت تخلفات اداری و حراست و سایر مراجع ذیصلاح در امور محوله.
 9. نظارت و ارزیابی عملکرد افراد تحت سرپرستی و پیشنهاد عزل،جابجایی ،تشویق و توبیخ به شورای هسته و انعکاس به هیئت مرکزی جهت تصمیم نهایی.
 10. نظارت بر تشکیل بانک منابع اطلاعاتی گزینش استانداری.
 11. پیش‌بینی و تأمین مصاحبه گران و محققان فصلی و نیازهای مالی و تدارکاتی هسته.
 12. ضبط و نگهداری کلیه مدارک و پرونده‌ها با رعایت اصول طبقه‌بندی اسناد.
 13. تهیه گزارشات و آمار عملکرد دوره‌ای هسته جهت ارائه به هیئت مرکزی گزینش و بالاترین مقام دستگاه.
 14. برنامه‌ریزی و نظارت در اجرای اتوماسیون اداری گزینش و همکاری با سایر دستگاه‌ها در این خصوص.

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی